Knjige Svetislava Rajšića

Dr Svetislav Rajšić je rođen 1962. godine u Subotici. Osnovne i postdiplomske studije okončao je u Somboru i Novom Sadu. Od 2001. godine, po pozivu Teološkog fakulteta u Novom Sadu, predaje predmete: Istorija SPC, Istorija pravoslavne liturgije i veroispovedanja I, Istorija pravoslavlja i Istorija hrišćanstva. Od 2009. godine je prodekan za nastavu na Protestantskom teološkom fakultetu u Novom Sadu, gde i sada izvodi nastavu u zvanju redovnog profesora. Trenutno je predavač na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera u Subotici. Najveći deo radnog veka proveo je u Ministarstvu pravde i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije. U radnoj biografiji, sa ukupno 42 godine radnog staža (zajedno sa benificiranim radnim stažom ovlašćenih službenih lica), stoje podaci da je bio nadzornik Opštinskog zatvora u Subotici, zatim dugogodišni načelnik Službe obezbeđenja u Okružnom zatvoru Subotica u zvanju zapovednika, potom načelnik Sekretarijata unutrašnjih poslova u Subotici u činu pukovnika, direktor Javnog komunalnog preduzeća "Stadion" u Subotici u jednom mandatu, kao i državni službenik i upravnik u Kazneno-popravnom zavodu u Sremskoj Mitrovici i u Okružnim zatvorima u Novom Sadu, Subotici, Gnjilanu, Vranju, Prizrenu, odnosno, u Prokuplju, u zvanju viši samostalni savetnik. Za svoj rad je više puta nagrađivan i unapređivan, kako od strane nadležnih rukovodilaca u zemlji, tako i od ministarstava unutrašnjih poslova stranih zemalja. Objavio je 40 knjiga iz oblasti beletristike, istorije crkve i sportske pedagogije, kao i dve skripte na Teološkom fakultetu u Novom sadu iz Istorije SPC i Istorije pravoslavne crkve. Urednik je nastavnog udžbenika iz istorije na Učiteljskom fakultetu u Somboru i autor niza stručnih radova i tekstova iz navedenih oblasti i iz penologije. Objavio je dva CD kompakt diska sa autorskom muzikom u izvođenju svoje grupe "Pastir" Redovni je član Matice srpske u Novom Sadu od 2003. godine, Udruženja samostalnih književnika Vojvodine, Udruženja penologa kao i stručnih tela i komisija iz oblasti svog dugogodišnjeg radnog angažmana. Recenzent je Teološkog časopisa u izdanju Teološkog fakulteta u Novom Sadu i član redakcije časopisa Super senior. Pored primarnog posla i angažmana na fakultetu i u školi, Svetislav Rajšić je aktivan sportski radnik, nekadašnji uspešni sportista i takmičar, majstor karatea 7. DAN sa zvanjem Shihan, te je preko tri decenije aktivan trener karatea. Bio je trener u Karate sekciji Centar III i karate sekciji Petar Drapšin pri nekadašnjoj JNA, zatim u Karate klubu "Ipon" iz Subotice, a preko 25 godina glavni je instruktor i predsednik Šotokan karate kluba "Subotica". Kroz višedecenijski trenerski staž osposobljen je za rad, kako sa najmlađim uzrastima karate polaznika, tako i sa takmičarskim kategorijama različitih uzrasta. Poseduje trenersku licencu i zvanje internacionalog sudije ITKF-a. Iz hobija se bavi pisanjem, muzikom, crtanjem i slikarstvom, režijom, fotografijom, bibliofilijom i kolekcionarstvom muzičkih instrumenata.

Lepa književnost
Knjige o istoriji hrišćanstva
Knjige o karateu

Sve knjige možete naručiti i njihove cene saznati putem e-mail adrese pastir@tippnet.rs ili putem telefona: 0628488735

            Pored navedenih knjiga mogu se naručiti i sledeći edukativni video filmovi istog autora:
            1 - Karate trening (snimci karate treninga KK «Subotica», 1994-1996. godine)
            2 - Program polaganja za karate zvanja ITKF-a (Saveza za tradicionalni karate Jugoslavije, Subotica 1997.)
            3 - Karate kao samoodbrana I (Subotica, 1997.)
            4 - Karate kao samoodbrana II (Subotica 1997.)
            5 - Karate – osnove samoodbrane I – niži kurs samoodbrane (Subotica 1997.)

Nazad