Knjige Svetislava Rajšića: o karateu
Majstorska karate kata «BASAI ŠO» Karate kao samoodbrana Obavezna majstorska karate kata «KITEI»
Karate kate I (učeničke kate) Karate kate II (majstorske kate) Karate pedagogija (uticaj karate treninga na psihofizički razvoj dece)