Knjige Svetislava Rajšića: istorija hrišćanstva
Subotički hrišćanski verski objekti Srpski pravoslavni hram sv.Vaznesenja Gospodnjeg (1723-2000) Hrišćanski verski objekti Palića i Šupljaka